Privacy

PRIVACYVERKLARING Maaslands Antiquariaat en Lijstenmakerij VOF
1. Inleiding
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Maaslands Antiquariaat en Lijstenmakerij VOF (KvK 60495294 )) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Maaslands VOF biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals verkoop van antieke gravures en prenten en inlijstwerk van schilderijen en kunstobjecten. Daarbij verwerkt Maaslands VOF privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). En werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals restauratieateliers .
1.3. Maaslands VOF gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Maaslands VOF houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.
2. Contact met Maaslands Antiquariaat en Lijstenmakerij VOF
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: 043-3250510
Mail: info@maaslands.nl
Website: www.maaslands.nl
Post: Rechtstraat 77a 6221 EH Maastricht

Gebruik van persoonsgegevens
2.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.
2.2. Maaslands VOF verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die zij verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Maaslands VOF verwerkt bijvoorbeeld uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief . Van alle gegevens verwerkt Maaslands VOF alleen die gegevens die noodzakelijk zijn.
3. Persoonsgegevens
3.1. Afhankelijk van de diensten die Maaslands VOF aanbiedt, kan Maaslands VOF de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) gebruikersnaam
(f) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
(g) interesses en aandachtsgebieden
4. Doeleinden
4.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
(a) Uitvoeren van de diensteverlening (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Maaslands VOF niet mogelijk om de diensten uit te voeren);
(b) inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
(d) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(e) uitvoeren van sollicitatieprocedures;
(f) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van @;
(g) verbeteren van de website van @.
5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
5.1. Maaslands VOF stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van de restaurateurs ten behoeve van de dienstverlening.
5.2. Indien Maaslands VOF uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Maaslands VOF ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
5.3. Maaslands VOF zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.
6. Beveiliging en bewaring
6.1. Maaslands neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Maaslands VOF zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
6.2. Maaslands VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Maaslands VOF uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.
7. Cookies en profilering
7.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Maaslands VOF bezoekt. Op de website(s) van Maaslands VOF worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
7.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.
8. Websites van derden
De website van Maaslands VOF kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Maaslands VOF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
9. Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.
10. Wijzigingen
Maaslands VOF kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Maaslands een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan Maaslands VOF
12. Klachten
Maaslands VOF hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
13. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de VOF